Jurnal AGRISEP

User Profile

Khánh Ly

Bio Statement

Lam the nao de ban quan ao tre em online hieu qua nhat?

Kinh doanh thoi trang online hien nay dang la mot nghe cuc ky “hot” va hai ra tien, dac biet phai ke den ban quan ao tre em online.

Xem ngay:

Ban va mua hang online dang la xu huong cua thi truong. Hoat dong giao dich truc tuyen giup nguoi ban va nguoi mua tiet kiem duoc ca thoi gian lan tien bac. Tuy nhien, khong phai ai mo shop cung thanh cong. Duoi day la 1 so bi kip giup ban tich gop them kinh nghiem mo shop quan ao tre em online. Ban co the theo doi va ap dung cho shop cua ban nhe.

Xem them:

Buoc 1: Khao sat thi truong va xac dinh khach hang muc tieu

Ban nen danh thoi gian de tien hanh khao sat nhu cau thi hieu cua nhom khach hang muc tieu ma ban huong den, cu the la nhom doi tuong Tre em (so sinh – 4 tuoi, 5- 10 tuoi hay nhom tuoi hoc sinh cap 2). Voi moi nhom doi tuong se co mot xu huong thoi trang va thi hieu khac nhau. Ban hay tim hieu xem nhu cau cua cha me ve xu huong lua chon quan ao cho con minh nhu the nao? Lua tuoi nao can chu y nhieu ve mau sac, chat lieu hay gia tien? Cac bo me can nhieu mat hang gi cho con minh thi ban nhap san pham do voi so luong phu hop va mau ma da dang. Dieu nay cung giup ban can nhac trong viec phan bo nguon von mot cach hop ly. Tap trung Danh gia nhu cau cua khach hang, khong nen nhap nhieu nhung mat hang minh thich ma hay nhap cac san pham khach hang can.

Co the ban quan tam:

Buoc 2: Xac dinh noi cung cap nguon hang

Sau khi da tim hieu ve xu huong cua thi truong va xac dinh duoc doi tuong khach hang chinh cua minh la tre em, ban can quan tam den noi cung cap nguon hang. Thong tin ve cac nha may, cua hang ban buon rat de dang tim kiem, nhung ban nen nho luon luon co nhieu hon mot nha cung cap cho minh, khong nen chi tin tuong vao 1 dau moi ruot, de han che toi thieu rui ro xay ra.

Ngoai ra, ban nen thuong xuyen cap nhat them cac don vi bo moi nguon hang de so sanh ve chat luong, so luong cung nhu gia ca cua cac san pham. Tu do, ban lua chon cho minh nhung nha cung cap Dam bao nhat. Viec da dang nguon hang va lien tuc cap nhat cac mau moi, so sanh gia se giup ban duy tri duoc loi the ve ‘nguon hang’.

Hay bam sat ke hoach nhap hang voi so luong, mau ma de dam bao ban co duoc muc chiet khau tot de co the canh tranh tren thi truong. Dong thoi, ban rut kinh nghiem qua nhung lan nhap hang De han che luong hang ton kho, tranh tinh trang Dong von, va ‘tang’ so vong thu hoi von.

Dung bo qua:

Buoc 3: Nhap hang ve roi, ban se de o dau?

Loi the cua viec ban quan ao tre em online la ban se tiet kiem duoc mot khoan khong nho cho viec thue mat bang de ban hang, nhung ban luu y van can phai co mot khong gian rieng de lam kho giu hang. Kho hang khong can mat bang dep, ban co the de hang ngay tai nha minh hoac thue mot can phong du rong de chua hang.

Va tat nhien, kho chua can dam bao kho rao, thoang mat, an toan va tien cho viec van chuyen. dong thoi, cung can tranh xa tam tay cua tre nho. Voi kho hang lon, co gia tri tai san cao, ban cung nen suy nghi den viec mua bao hiem hoac thue nguoi trong kho, de phong cac truong hop rui ro co the xay ra.

Dung bo lo

Buoc 4: Lam sao de ban duoc hang?

De thu hut khach hang mua hang online ban can lam gi? Vi dac thu cua viec ban quan ao tre em online la khach hang it co thoi gian den tan noi xem hang truc tiep, vay nen dieu ban can lam la up nhung hinh anh dep, ro net va mo ta day Du, chinh xac ve thong tin san pham.Yeu to nay quyet dinh den 50% viec cac bo me co tin tuong mua hang cua ban hay khong.

Hay tao tai khoan tren cac dien dan rao vat, mua ban uy tin nhu MuaBanNhanh va rao ban cac san pham cua ban tren cac mang xa hoi. Voi xu huong phat trien ngay cang nhanh cua Thuong mai dien tu o Viet Nam thi viec ban hang online khong con gi xa la ma da tro nen kha pho bien. Hay yen tam rang ban se ban duoc hang khi lam dung 4 buoc tren, quan trong la ban phai co quyet tam, long yeu nghe va tinh yeu tre. Luon tam niem moi san pham minh ban cho khach hang cung nhu minh mua hang cho chinh con cai minh mac.

Ngoai thuc hien cac buoc tren, viec su dung nhung cong cu ho tro kinh doanh truc tuyen se giup ban ban hang online hieu qua hon. 

Khong the bo qua: