Jurnal AGRISEP

User Profile

InNhanhGiaRe Com

Bio Statement

InNhanhGiaReCom - In Nhanh Gia Re, In nhanh lay ngay la dich vu danh cho khach hang can in gap trong 2, 3 ngay.

? Ban can in gap bo tai lieu bao gom: catalogue, name card, brochure…cho chuyen cong tac dot xuat?

? Ban can in nhanh bo sung vai tram mau tai lieu cho khach moi trong buoi hoi thao sang mai?

? Ban can in gap hang nghin leaflet phat cho nguoi tham quan buoi trien lam vao ngay mai?

? Ban muon in them 100 thiep moi khach hang co noi dung khac nhau cho buoi gioi thieu san pham cua cong ty?

Giai phap cua InNhanhGiaReCom

? Co the in du lieu bien doi.

? Co the in so luong it: 1 to, 1 cuon, ...

? In 2 mat tu dong, dinh luong den 300 gsm.

? Co the in tren giay couche, fort, tat ca cac loai giay my thuat.

InNhanhGiaReCom co nhung dich vu in nhanh nao?

? San pham in van phong: phong bi, tieu de thu, giay khen, lich, name card, giay moi, thiep chuc mung, …

? San pham in quang cao: to roi, to gap, catalogue, kep file, tem, nhan hang hoa, hop giay, tui giay, …

? San pham in khac: Sach, tap chi, ky yeu, giay khen, tai lieu, so co phan, co phieu, the mua hang,…