(1)
Nasution, S. A.; Waryenti, D.; Muthia, A. A. PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015. J. Ilmiah Kutei 2022, 21.