Nasution, S. A., Waryenti, D., & Muthia, A. A. (2022). PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015 . Jurnal Ilmiah Kutei, 21(2). https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.25067