Octavia, Mayolla, Jonny Simamora, and Wulandari Wulandari. 2022. “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR”. Jurnal Ilmiah Kutei 21 (2):83-102. https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24795.