Nasution, S. A., Waryenti, D. dan Muthia, A. A. (2022) “PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015 ”, Jurnal Ilmiah Kutei, 21(2). doi: 10.33369/jkutei.v21i2.25067.