Chairunnisa, N. N., D. Waryenti, dan A. A. Muthia. “Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik”. Jurnal Ilmiah Kutei, vol. 21, no. 2, November 2022, hlm. 38-64, doi:10.33369/jkutei.v21i2.23260.