Octavia, Mayolla, Jonny Simamora, dan Wulandari Wulandari. “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR”. Jurnal Ilmiah Kutei 21, no. 2 (November 25, 2022): 83–102. Diakses September 23, 2023. https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/24795.