1.
Nasution SA, Waryenti D, Muthia AA. PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015 . J. Ilmiah Kutei [Internet]. 29 November 2022 [dikutip 23 September 2023];21(2). Tersedia pada: https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/25067