(1)
Simanungkalit, B.; Jumiarni, D.; Irawati, S.; Kasrina, K.; Neni Murniati; Abdul Rahman Sinkam. Pengembangan Buku Saku Berdasarkan Keanekaragaman Mikroalga Di Daerah Aliran Sungai Ketahun. Diklabio 2023, 7, 132-142.