Amatullah, T. F., E. J. Wicaksana, and A. Hamidah. “Pengembangan Video Animasi Sistem Reproduksi Untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik”. Diklabio: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Biologi, vol. 7, no. 2, Nov. 2023, pp. 220-9, doi:10.33369/diklabio.7.2.220-229.