Ali, S., Mudawamah Mudawamah, and Sumartono Sumartono. 2020. “Profil Stres Pada Induk Kambing Peranakan Ettawah (PE) Pasca Melahirkan”. Jurnal Sain Peternakan Indonesia 15 (3):237-41. https://doi.org/10.31186/jspi.id.15.3.237-241.