Ali, S., Mudawamah Mudawamah, and Sumartono Sumartono. “Profil Stres Pada Induk Kambing Peranakan Ettawah (PE) Pasca Melahirkan”. Jurnal Sain Peternakan Indonesia 15, no. 3 (September 29, 2020): 237–241. Accessed October 3, 2023. https://ejournal.unib.ac.id/jspi/article/view/10229.