[1]
Anjarwati, S., Aryani, A.E., Azizah, F.F. and Abdullah, A.A. 2021. Eksplorasi Etnomatsains pada Lumpia Semarang serta Implikasi dalam Pembelajaran Matematika dan Sains. PENDIPA Journal of Science Education. 6, 1 (Aug. 2021), 183–192. DOI:https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.183-192.