Anjarwati, S., Aryani, A. E., Azizah, F. F., & Abdullah, A. A. (2021). Eksplorasi Etnomatsains pada Lumpia Semarang serta Implikasi dalam Pembelajaran Matematika dan Sains. PENDIPA Journal of Science Education, 6(1), 183–192. https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.183-192