Anjarwati, S., Aryani, A. E., Azizah, F. F. and Abdullah, A. A. (2021) “Eksplorasi Etnomatsains pada Lumpia Semarang serta Implikasi dalam Pembelajaran Matematika dan Sains”, PENDIPA Journal of Science Education, 6(1), pp. 183–192. doi: 10.33369/pendipa.6.1.183-192.