Dalam rangka untuk peningkatan dan penyediaan ilmu pengetahuan dan literasi di perpustakaan melakukan penerimaan naskah JURNAL dibidang perpustakaan. Naskah diterima paling lambat dd-mm-yyyy

e-mail: library@unib.ac.id